دانشگاه جامع علمی کاربردی

رشته های در حال اجرا  
کاردانی: آشپزی - هتلداری
کارشناسی: آشپزی ملل - مدیریت هتلداری

سبد خرید